Suomen Tulkkauspalvelut Oy

Oikeus tulla ymmärretyksi. Me välitämme.

EXEMPEL PÅ VÅRA NÖJDA KUNDER

____________________________________

Kund Kund Kund Kund Kund Kund Kund Kund Kund Kund Kund Kund Kund Kund Kund Kund Kund Kund Kund Kund Kund

Be om ett snabbt och ett gratis offert.

Information om oss

Vi erbjuder tolkningsoch översättningstjänster av hög kvalitet förmånligt överallt i Finland.
Vi står till tjänsten i över 80 spräk omkring i Finland.

Tarjoamme luotettavia ja koulutettuja tulkkaus- ja käännösalan ammattilaisia viranomaisille, yrityksille ja yksityisille henkilöille ympäri Suomea. Kaikki yrityksessämme toimivat tulkit ja kääntäjät ovat vaitiolo- ja salassapitovelvollisia.

Ensisijaisia arvojamme ovat asiakkaidemme tyytyväisyys ja laadukkaan sekä nopean palvelun tarjoaminen. Panostamme laatuun työn jatkuvalla kehittämisellä, jatkuvalla laadunvalvonnalla ja henkilökunnan kehittämisellä.

Lisäksi arvojamme ovat oman henkilökunnan, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kunnioittaminen ja arvostaminen; avoin ja rehellinen yhteistyö.

Tjänster

Vi erbjuder tolknings­ och översättningstjänster av hög kvalitet förmånligt överallt i Finland.

KONTAKTTOLKNING

Kontakttolkning är den mest traditionella formen av tolking där tolken finns på plats.

KONFERENSTOLKNING

Konferenstolkning är antingen simultantolkning eller konsekutivtolkning i stora konferenssituationer. Du får alla delar av konferenstolkning av oss: tolkning och anläggning.

ÖVERSÄTTNING

Vi erbjuder översättningar och korrekturläsning av hög kvalitet. Vi översättar handlingar, broschyrer, rapport, avtal, brev, websidor samt andara skriftligt material.

TECKENSPRÅKSTOLKNING

Vårt brett tolkningsurval innehåller teckenspråkstolkning, tolking för kunder med talsvårigheter, skrivtolkning, samt tolking för hörsel­ eller synskadade kunder.

TOLKNING AV MEDDELANDEN

Via tolkning av meddelanden förmedlas ditt önskande meddelande till din klient. Vår tolk förmedlas ditt meddelande per telefon på klientens eget språk.

RÄTTSTOLKNING

Rättstolkning behövs i olika juridiska sammanhang. Man använder rättstolking i samhand med brott­, tvist­, ansökan­ och administrativa frågor. Vid rättstolkning krävs ovillkorligen att tolken är neutral.

TELEFON­ OCH VIDEOTOLKNING

Telefon­ och videotolkning är ett ekonomiskt och ett ekologiskt alternative. Telefontolkning lämpar sig för situationer där behovet av tolkningshjälp är brådskande eller för en kort tid.

KULTURTOLKNING

Kulturtolken är en person som representerar samma kultur och tolken fungerar som hjälp för en immigrant att vägleda i användning ett tjänstsystem och tjänster samt ta hand om dagliga saker.

Kontakta oss

Vill du ha professionella tolknings­ och översättningstjänster av hög kvalitet? Beställ ett offert!
Pröva det – att beställa ett offert förpliktar dig inte till något.

info@suomentulkkauspalvelut.fi