Tietosuojaseloste

YLEISTÄ

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, minkälaisia henkilötietoja Suomen Tulkkauspalvelu Oy voi kerätä sinusta tilatessasi sen palveluita, ottaessasi yhteyttä Suomen Tulkkauspalvelu Oy:hyn sen verkkosivujen kautta tai käyttäessäsi sen portaalia (jäljempänä yhdessä ”Palvelu”) tai toimiessasi Suomen Tulkkauspalvelu Oy:n lukuun alihankkijana, sekä mihin tarkoituksiin, ja millä perusteella, Suomen Tulkkauspalvelu Oy voi tällaisia tietojasi käyttää. Käyttämällä Palvelua, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Suomen Tulkkauspalvelu Oy voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa, julkaisemalla siitä uuden version verkkosivuillaan. Suomen Tulkkauspalvelu Oy pyrkii käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaakseen sinulle hyvissä ajoin etukäteen mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista. Sinua kehotetaan tarkastamaan tämä tietosuojaseloste aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista.

 

TIEDOT REKISTERISTÄ

REKISTERIN NIMI:
Suomen Tulkkauspalvelu Oy:n

1. asiakas- ja markkinointirekisteri; ja
2. alihankkijarekisteri (osarekisteri)

REKISTERINPITÄJÄ
Suomen Tulkkauspalvelu Oy, Vantaankoskentie 14, 01670 VANTAA
Y-tunnus: 2009465-7 (jäljempänä ”Suomen Tulkkauspalvelu”)

Suomen Tulkkauspalvelun YHTEYSHENKILÖ REKISTERIASIOISSA
Saman Taimouri, saman@suomentulkkauspalvelu.fi

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Asiakas- ja markkinointirekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

 • Suomen Tulkkauspalvelun yritysasiakkaana olevan tai potentiaalisen yritysasiakkaan yhteyshenkilön tai muun luonnollisen henkilön (jäljempänä ”Asiakas”) etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot sekä tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista;
 • Asiakkaan itsensä antamat luokittelutiedot;
 • Asiakkaan IP-osoitetieto tai muu tunniste;
 • Asiakkaan antamat asiakaspalautetiedot:
 • Asiakkaan tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot;
 • Asiakkaasta evästeiden kautta kerättävät tiedot;
 • Asiakkaasta sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot; ja
  muut Asiakkaasta hänen suostumuksellaan kerättävät tiedot.

Alihankkijarekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

 • Tulkkien, kääntäjien ja kielikouluttajien (jäljempänä ”Alihankkija”) etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
 • muut tunnistetiedot (esimerkiksi Y-tunnus tai verokortilla työskenteleviltä henkilötunnus);
 • Alihankkijan itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi kieliparit tai ansioluettelot);
 • käännös-, kielikoulutus- ja tulkkaustoimeksiannot; ja
 • Alihankkijan työsuorituksista annetut palautetiedot.

REKISTERIN TIETOLÄHTEET
Suomen Tulkkauspalvelu tallentaa asiakas- ja markkinointirekisteriin Asiakkaan henkilötiedot, jotka Asiakas itse toimittaa Suomen Tulkkauspalvelulle yhteydenottolomakkeella Suomen Tulkkauspalvelun verkkosivuston www.suomentulkkauspalvelu.fi tai sähköpostilla. Lisäksi Asiakkaan henkilötietoja kerätään Asiakkaan edustaman yrityksen ja Suomen Tulkkauspalvelun välisestä asiakassopimuksesta sekä yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

Alihankkijan tietoja kerätään ensisijaisesti Alihankkijalta itseltään.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on asiakas-, alihankkija- tai henkilösuhteen hoitaminen ja kehittäminen, Palvelun tuottaminen ja kehittäminen, Palvelusta ja tuotteista tiedottaminen ja viestiminen, tilastollinen seuranta sekä laskuttaminen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tällöin sopimussuhde ja/tai suostumus.

Alihankkijan henkilötunnuksen käsittely perustuu toimeksianto-suhteeseen liittyvien Suomen Tulkkauspalvelun velvollisuuksien ja etuuksien hoitamiseen.

Henkilötietojen käsittelyllä voimme siis palvella sinua paremmin ja kehittää tuotteitamme ja palveluitamme vastaamaan tarpeitanne. Verkkopalvelussa annettujen tietojen perusteella voimme antaa sinulle pääsyn verkkopalvelun eri osiin ja sisältöihin.

Suomen Tulkkauspalvelun potentiaalisten asiakkaiden henkilötietojen käyttötarkoituksena on Suomen Tulkkauspalvelun Palvelun myynti- ja markkinointi-toimenpiteiden suorittaminen, kuten markkinointiviestien lähettäminen sähköpostitse. Potentiaalisten asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyllä ei ole muita vaikutuksia kuin markkinointiviestien kohdentaminen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tällöin Suomen Tulkkauspalvelun oikeutettu etu.

Suomen Tulkkauspalvelu saattaa lähettää sinulle kohdennettuja markkinointi-, asiakas- ja yhteistyökumppaniviestejä, joiden lähettämisen hyväksyt itse verkkopalvelussamme, tai erillisellä sopimuksella. Voit myös kieltäytyä vastaanottamasta näitä viestejä.

TIETOJEN LUOVUTUS
Suomen Tulkkauspalvelu käsittelee tietojasi vain Palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa. Palvelua tuottaessaan Suomen Tulkkauspalvelu voi voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa luovuttaa tietojasi yhteistyö-kumppaneilleen (esimerkiksi tilitoimistolleen ja järjestelmätoimittajilleen), jotka on velvoitettu käsittelemään tietoja vain Suomen Tulkkauspalvelun lukuun suoritettavia toimenpiteitä varten. Suomen Tulkkauspalvelu varmistaa aina, että sen yhteistyökumppanit eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten. Lisäksi

Suomen Tulkkauspalvelu voi luovuttaa Alihankkijalle Asiakkaan yhteystiedot ja päinvastoin, mikäli Palvelun tuottaminen sitä edellyttää.

Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMISEN PERIAATTEET
Suomen Tulkkauspalvelu säilyttää tietojasi rekisterissä seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Asiakkaiden ja Alihankkijoiden tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakas- tai toimeksiantosuhde on voimassa, tai Asiakas tai Alihankkija on Suomen Tulkkauspalvelun asiakkaana tai alihankkijana olevan yrityksen palveluksessa. Asiakas- tai toimeksiantosuhteen päättymisen jälkeen tarpeellisia tietojasi säilytetään enintään 10 vuoden ajan.

Suomen Tulkkauspalvelun potentiaalisten asiakkaiden tiedot säilytetään suoramarkkinointitarkoitukseen niin kauan kuin henkilö toimii tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy edellyttäen, että henkilö ei ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin suoramarkkinoinnin osalta voidaan kuitenkin säilyttää tieto siitä, että henkilö on kieltänyt suoramarkkinoinnin. Suomen Tulkkauspalvelu voi säilyttää henkilön tietoja kauemminkin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Suomen Tulkkauspalvelun sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteri ja osarekisterit on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Niiden käyttäminen on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus. Rekistereihin on pääsy ainoastaan niillä Suomen Tulkkauspalvelun työntekijöillä ja Alihankkijoilla, joiden työtehtävät edellyttävät rekistereissä olevien tietojen käsittelyä.

Portaalin käyttöoikeudet myönnetään Suomen Tulkkauspalvelun erikseen hyväksymille luonnollisille henkilöille. Portaalin käyttäjät saavat portaalin kautta tietoja vain yllä olevan kohdan ”TIETOJEN LUOVUTUS” mukaisesti.

EVÄSTEET
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka internetselain tallentaa automaattisesti tietokoneellesi / päätelaitteellesi vieraillessasi eri verkkosivustoilla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen. Myös Suomen Tulkkauspalvelun verkkopalvelu hyödyntää evästeitä, jotta Suomen Tulkkauspalvelu voi tarjota Palvelun mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.

Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu selaimeen, eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen mahdollista tätä), evästeiden hallinnoimiseksi tekemät valintasi soveltuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäiseen selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen tai vastaavien teknologioiden käytön kautta.

Suomen Tulkkauspalvelun verkkosivut käyttää Tawk.to sekä Google Analytics -ohjelmistoja (”Ohjelmistot”), kerätäkseen anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä, minkä tarkoituksena on parantaa Palvelun laatua. Ohjelmistot tallentavat muun muassa tietoja sivuston kävijöistä, vierailun kestosta ja suosituimmista linkeistä.

Mikäli et halua Palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen). Huomaa kuitenkin, että tällöin Suomen Tulkkauspalvelun verkkosivut ja/tai Palvelu ei välttämättä toimi häiriöittä.

SOSIAALISEN MEDIAN LIITÄNNÄISET
Suomen Tulkkauspalvelun verkkosivuilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivuihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten verkkosivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin Suomen Tulkkauspalvelun sivustoilla ja Palvelussa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Suomen Tulkkauspalvelulla ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten verkkosivuihin, eikä Suomen Tulkkauspalvelu ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Sinulla on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus milloin tahansa:

 • saada tieto tietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa ne;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen tiedon oikaisemista ja tietojen täydentämistä tai niiden poistamista;
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa tietojesi käsittelyä siltä osin, kuin tiedon käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
 • vastustaa tietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin tietojesi käsittelyperusteena on Suomen Tulkkauspalvelu oikeutettu etu;
 • saada tietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset tiedot Suomen Tulkkauspalvelulle, ja Suomen Tulkkauspalvelu käsittelee tietojasi sopimuksen tai annetun suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista.

Jos peruutat antamasi suostumuksen, se ei vaikuta ennen peruuttamista toteutettuun tietojesi käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksesi peruuttaminen ei aiheuta muita vaikutuksia kuin sen, että Suomen Tulkkauspalvelu ei voi lähettää sinulle enää suoramainontaa, etämyyntiä, suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipide-tutkimuskyselyitä eikä käsitellä tietojasi henkilömatrikkelia ja suku-tutkimusta varten.

Sinun tulee lähettää tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyyntösi kirjallisesti tässä tietosuojaselosteessa kohdassa 3 mainitulle Suomen Tulkkauspalvelun yhteyshenkilölle. Suomen Tulkkauspalvelu voi pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi käsittelemistä. Suomen Tulkkauspalvelu voi myös kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvonta-viranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että Suomen Tulkkauspalvelu ei ole käsitellyt henkilötietojasi soveltuvan tietosuoja-lainsäädännön mukaisesti.

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN
Suomen Tulkkauspalvelu päivittää tietosuojaselosteen muutokset viipymättä Suomen Tulkkauspalvelun verkkopalveluun. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 1.6.2020.